Naziv projekta

SAN-10 – ulaganje u proširenje kapaciteta

Sažetak projekta

Svrha projekta „SAN-10 – ulaganje u proširenje kapaciteta“ je jačanje konkurentnosti poduzeća kroz ulaganje u proširenje proizvodnih i operativnih kapaciteta. To će se omogućiti ulaganjem u proizvodnu i laboratorijsku opremu, ulaganjem u IKT opremu i softver, ulaganjem u testiranje i registraciju novih proizvoda, ulaganjem u on-line trgovinu te edukacijom djelatnika. Navedena ulaganja omogućit će povećanje obujma i efikasnosti proizvodnje, širenje na nova tržišta te naposljetku rezultirati rastom prihoda poduzeća, zadržavanjem postojećih i zapošljavanjem novih djelatnika.

Cilj projekta

Povećati konkurentnost poduzeća ulaganjem u proširenje proizvodnih i operativnih kapaciteta.

Ukupna vrijednost projekta: 162.123,91 HRK
EU sufinanciranje: 127.637,30 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 7.12.2016. do 7.6.2018.
Kontakt osoba za više informacija o projektu
Jasna Ćerić – jasna.ceric@san10.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.